Služby

AZ elektroprojekce vyhotoví a dodá kompletní projektovou dokumentaci v oboru elektro a to v následujících stupních :

 • DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí- řízení
 •  DSP – dokumentace pro stavební povolení
 •  DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele
 •  DPS – dokumentace pro provedení stavby
 • realizační dokumentace
 •  dodavatelská dokumentace
 • dokumentace skutečného stavu

Projektovou dokumentaci členíme dle profesního zaměření :

V uvedených oborech též zajišťujeme kompletní dodávku, autorský dozor a koordinace se všemi ostatními profesemi.


Další nabízené služby :

 •  návrhy rekonstrukcí
 •  technické dozory na stavbě pro investora či dodavatele
 •  posudky technického stavu elektroinstalace, posudky projektové dokumentace
 •  recenze, pasportizace, návrhy ekonomické optimalizace
 •  vyhodnocení nabídek v uvedených oborech
 •  návrhy na úspory v rámci dodávek
 • optimalizace procesu hospodaření s energií
 • hlídání poruchových stavů a blokování na základě poruchy, signalizace poruch
 • hlídání maxima odběru elektrické energie
 • vizualizace technologických procesů a další dle konkrétního zadání

Projektová dokumentace

2D varianta v programu AutoCAD

3D BIM varianta v aplikaci REVIT

Může být v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.


Termíny dodání uvedených prací

je možno přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem dalších zakázek.


Cena projektů a inženýrských prací

je navrhována jako smluvní, vychází z ceníků projektových prací, s přihlédnutím ke specifikům zakázky, jejímu rozsahu a stavu podkladů.

A jak to přesně funguje?

Na základě poptávky (e-mail či osobní jednání) vypracujeme nabídku s cenovým návrhem, zašleme e-mailem zájemci, následně je možná telefonická či osobní konzultace a upřesnění nabídky.

Na základě objednávky od zadavatele, kterou obratem potvrdíme, mohou být práce zahájeny. Na zakázky většího rozsahu je sepisována smlouva o dílo.

„Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevený zájem a věříme, že budete s naší prací spokojeni“

Ing. Vladimír Velát

Ing. Alois Získal

jednatelé firmy AZ elektroprojekce, s.r.o

BUY NOW